Telenor Common Operation (TnCO) je regionalna kompanija koja se bavi pružanjem usluga iz oblasti informacionih tehnologija i telekomunikacija drugim kompanijama u okviru Telenor Grupe.

TnCO je osnovan 1.oktobra 2013. godine, i isti je u 100% vlasništvu Telenor Grupe. Kompanija zapošljava preko 800 ljudi iz 4 zemlje u regionu. Sedište kompanije je u Budimpešti (Mađarska), dok su predstavništva smeštena u Beogradu, Podgorici i Sofiji. Telenor Common Operation trenutno svoje usluge čini dostupnim za čak 7 Telenor Kompanija: Telenor Mađarska, Telenor Srbija i Crna Gora, Telenor Bugarska, Telenor Danska, Telenor Švedska kao i Global Wholesale.