Crater VFX Training Center je ogranak jednog od najuspešnijih regionalnih studija za izradu vizuelnih efekata za film i televiziju - Crater Studio d.o.o.

Kroz naše iskustvo i saznanja koja smo stekli radeći sa umetnicima u Crater Studio-u, naučili smo da zdrava komunikacija i dobra saradnja u okviru tima, uz pažljivo negovanje svakog pojedinačnog talenta, donose najbolje rezultate i zadovoljne klijente. Imajući pomenuto u vidu, odlučili smo da svoje iskustvo primenimo u Crater VFX Training Centru. Učenje i usavršavanje veštine kreiranja vizuelnih efekta pruža zainteresovanima praktično primenjivo znanje i priliku da vide kako ovaj posao zaista izgleda, odnosno da nauče da se specijalizuju, intergrišu i sarađuju u radnom ambijentu u kome se stalno očekuju dobra rešenja. Cilj naše edukacije je da osposobimo polaznike da u pozitivnoj atmosferi, ispunjavajući najviše profesionalne standarde, stvaraju vizuelne efekte visokog kvaliteta i na taj način budu konkurentni na globalnom tržištu.